Učitavam...

RAVNE I GRIFOVANE PERECE

Regularna cena sa PDV-om: 1,20 din.
Popust: -1,20 din.

Perece ili drugacije poznate kao C-element ili bubreg su elementi koji su najvise zastupljeni prilikom izrade kapija od kovanog gvozdja,gelendera,ograda ili terasa od kovanog gvozdja.Gotovo da nema zahteva za izradom nekog sklopa ili ispune koji ne sadrze ovaj oblik elementa.Iz tog razloga ih izradjujemo u raznim dimenzijama,oblicima(simetricne,asimetricne) i od razlicitih materijala(Flah,firkant).U ponudi imamo perece od ravnog i grifovanog flaha 12x5mm,12x6mm,14x6mm...i ravnog i grifovanog firkanta 12x12mm,14x14mm...Na zahtev kupaca mozemo ih izraditi i od drugih materijala i u dimenzijama koje su njima potrebne.

Izaberite elemente
Element Šifra Naziv Mera Težina Reg.Cena Prodajna Količina Popust Cena sa PDV
RAVNE I GRIFOVANE PERECE
ravna_pereca_17890101 Pe1r. 100x60mm. 12x6 rav. kom
0.14 Kg
45,00 din.
45,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_140102 Pe1g. 100x60mm .12x6 grif. kom
0.14 Kg
47,00 din.
47,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
ravna_pereca_130103 Pe2r .120x70mm. 12x6 rav. kom
0.23 Kg
50,00 din.
50,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_190104 Pe2g .120x70mm. 12x6 grif. kom
0.23 Kg
52,00 din.
52,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
ravna_pereca_110105 Pe3r .130x78mm 1.2x6 rav. kom
0.17 Kg
56,00 din.
56,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_170106 Pe3g. 130x78mm. 12x6 grif. kom
0.17 Kg
58,00 din.
58,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
ravna_pereca_160107 Pe4r. 150x95mm. 12x6 rav. kom
0.22 Kg
64,00 din.
64,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_120108 Pe4g .150x95mm. 12x6 grif. kom
0.22 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_270109 Pe5r. 210x125mm .12x6 rav. kom
0.32 Kg
99,00 din.
99,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_280110 Pe5g .210x125 .12x6 grif. kom
0.32 Kg
115,00 din.
115,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_230111 Pe6r. 110x70mm. 12x12 rav. kom
0.3 Kg
93,00 din.
93,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_c_elementi_30112 Pe6g. 110x70mm .12x12 grif. kom
0.3 Kg
103,00 din.
103,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_250113 Pe7r. 120x78mm. 12x12 rav. kom
0.33 Kg
101,00 din.
101,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_c_elementi_320114 Pe7g. 120x78mm .12x12 grif. kom
0.33 Kg
106,00 din.
106,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_220115 Pe8r .130x78mm. 12x12 rav. kom
0.35 Kg
103,00 din.
103,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_c_elementi_340116 Pe8g .130x78mm. 12x12 grif. kom
0.35 Kg
110,00 din.
110,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_200117 Pe9r .150x95mm .12x12 rav. kom
0.4 Kg
107,00 din.
107,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_210118 Pe9g .150x95mm 12x12 grif. kom
0.4 Kg
113,00 din.
113,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_290119 Pe10r.215x128mm .12x12 rav. kom
0.57 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_300120 Pe10g. 215x128mm. 12x12 grif. kom
0.57 Kg
210,00 din.
210,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_90121 Pe2r/2l .320x65mm .12x6 rav. kom
0.28 Kg
135,00 din.
135,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_60122 Pe2g/2l. 320x65mm .12x6 grif. kom
0.27 Kg
143,00 din.
143,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_100123 Pe7r/2l. 320x75mm .12x12 rav. kom
0.42 Kg
180,00 din.
180,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_40124 Pe 7g/2l .320x75mm. 12x12 grif kom
0.41 Kg
193,00 din.
193,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_310125 Pe11r .120x80mm .15x15 cev rav kom
0.23 Kg
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_340201 Pe11g .120x80mm 15x15 cev grif kom
0.23 Kg
105,00 din.
105,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
ravna_pereca_170202 Pe12r. 400x230mm. 12x6 rav. kom
0.72 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_1230203 Pe12g. 400x230mm .12x6 grif. kom
0.68 Kg
220,00 din.
220,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_c_elementi_3490204 Pe13g .280x170mm. 12x12 grif. kom
0.78 Kg
242,00 din.
242,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_30205 Pe14g. 230x170mm .12x12 grif. kom
0.82 Kg
275,00 din.
275,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_70206 Pe15g. 230x170mm. 12x6 grif. kom
0.43 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_270207 Pe16r .100x70mm. 12x12 rav. kom
0.28 Kg
83,00 din.
83,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_220208 Pe16g. 100x70mm .12x12 grif. kom
0.28 Kg
89,00 din.
89,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
02090209 Pe17r. 120x70mm. 14x6 rav. kom
0.19 Kg
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
02100210 Pe17g. 120x70mm. 14x6 grif. kom
0.2 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
020920211 Pe18r .100x60mm. 14x6 rav. kom
0.2 Kg
58,00 din.
58,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
02120212 Pe18g .100x60mm. 14x6 grif. kom
0.2 Kg
63,00 din.
63,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_110213 Pe 19g 400x225mm 12x6mm grif. kom
0.6 Kg
300,00 din.
300,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_230214 Pe 20g 280x160mm 12x6mm grif. kom
0.35 Kg
150,00 din.
150,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_520215 Pe 21g 400x225mm 12x12mm grif kom
1.44 Kg
360,00 din.
360,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_240216 Pe 22g 120x80mm 14x14mm grif. kom
0.45 Kg
127,00 din.
127,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_50217 Pe 23g 310x180mm 12x12mm grif kom
0.89 Kg
278,00 din.
278,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_150218 Pe 24g 310x70mm 12x6 mm kom
0.44 Kg
198,00 din.
198,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_1380219 Pe 25g 250x165mm 12x6mm grif kom
0.43 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_240220 Pe 26r 100x70mm 10x10mm rav. kom
0.22 Kg
78,00 din.
78,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
022180221 Pe 26g 100x70mm 10x10mm grif. kom
0.21 Kg
84,00 din.
84,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_2280222 Pe27r 120x75mm 10x10 rav kom
0.24 Kg
90,00 din.
90,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
02210223 Pe27g 120x75mm 10x10 grif kom
0.24 Kg
94,00 din.
94,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_10224 Pe28g 100x60mm 12x6 grif kom
0.24 Kg
40,00 din.
40,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_10225 Pe29g 120x70mm 12x6 grif kom
0.24 Kg
44,00 din.
44,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
ravna_pereca_10226 Pe28r 100x60mm 12x6 rav kom
0.24 Kg
37,00 din.
37,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
ravna_pereca_190227 Pe29r 120x70mm 12x6mm kom
0.24 Kg
41,00 din.
41,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_250228 pe30g 12x12mm grif 250x150mm kom
0.73 Kg
230,00 din.
230,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_2730229 pe30r 12x12 mm rav 250x150mm kom
0.73 Kg
218,00 din.
218,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_10230 Pe31g 110x80mm 14x14mm grif kom
0.24 Kg
133,00 din.
133,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
pereca_40231 Pe32k 100x70mm 12x12mm kora kom
0.28 Kg
89,00 din.
89,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
pereca_40232 Pe33k 110x70mm 12x12mm kora kom
0.3 Kg
104,00 din.
104,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
pereca_40233 Pe34k 120x78mm 12x12mm kora kom
0.33 Kg
106,00 din.
106,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
pereca_40234 Pe35k 130x78mm 12x12mm kora kom
0.35 Kg
110,00 din.
110,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
pereca_40235 Pe36k 150x85mm 12x12mm kora kom
0.4 Kg
113,00 din.
113,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
grifovana_pereca_2370236 Pe 31r 110x80mm 14x14m rav kom
0.45 Kg
126,00 din.
126,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_c_elementi_34980237 Pe23r 310x160mm 12x12mm rav kom
1 Kg
266,00 din.
266,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_160238 Pe37g 120x75mm,12x5mm grif kom
0.12 Kg
37,00 din.
37,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_170239 Pe 38g,100x75mm,12x5mm grif kom
0.1 Kg
40,00 din.
40,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
ravna_pereca_10240 Pe39r 110x75mm 12x6mm rav kom
0.16 Kg
40,00 din.
40,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_160241 Pe39g 110x75mm 12x6mm grif kom
0.12 Kg
41,00 din.
41,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_520242 Pe21r,400x225mm 12x12mm rav. kom
1.45 Kg
339,00 din.
339,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_330243 Pe 40z,100x75mm,12x12mm zebra kom
0.3 Kg
89,00 din.
89,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_3330244 Pe 41z,110x75mm,12x12mm zebra kom
0.32 Kg
104,00 din.
104,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_3390245 Pe 42z,120x78mm,12x12mm zebra kom
0.34 Kg
106,00 din.
106,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_3340246 Pe 43z 130x75mm,12x12mm zebra kom
0.36 Kg
110,00 din.
110,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_3310247 Pe 44z 150x90mm 12x12mm zebra kom
0.42 Kg
113,00 din.
113,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_200248 Pe22r 120x80mm 14x14mm rav kom
0.4 Kg
126,00 din.
126,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
perece_190249 Pe 45g 250x142mm 12x6mm grif kom
0.3 Kg
140,00 din.
140,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
Ukupna težina0.00 KG
Ukupno bez PDV-a
0,00 din.
PDV (20%)
0,00 din.
Ukupno sa PDV-om :
0,00 din.