Učitavam...

Krugovi i elipse od kovanog gvozdja

KRUGOVI I ELIPSE


Regularna cena sa PDV-om: 1,20 din.
Popust: -1,20 din.

Kovani element koji pored pereca(bubrega) ima izuzetno veliku primenu u izradi kapija od kovanog gvozdja,stepenista od kovanog gvozdja,ograda itd.Zbog velike primene,izradjujemo krugove u razlicitim dimenzijama i od raznih materijala.Neki od standardnih materijala za izradu krugova od kovanog gvozdja su:glatki i grifovani firkant 10x10mm,12x12mm,14x14mm i glatki i grifovani flah 12x6mm...

Izaberite elemente
Element Šifra Naziv Mera Težina Reg.Cena Prodajna Količina Popust Cena sa PDV
KRUGOVI I ELIPSE
krug_192501 Kr1r fi 100mm.12x6mm. Rav. kom
0.15 KG
47,00 din.
47,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32502 Kr1g fi 100mm.12x6mm.grif. kom
0.15 KG
50,00 din.
50,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_77592503 Kr2r fi 120mm.12x12mm.rav. kom
0.33 KG
65,00 din.
65,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_42504 Kr2g fi 120mm.12x12mm.grif. kom
0.33 KG
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_732505 Kr3r fi 130mm.12x12mm.rav. kom
0.39 KG
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_472506 Kr3g fi 130mm.12x12mm.grif. kom
0.39 KG
75,00 din.
75,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_162507 Kr4r fi 120mm.12x6mm.rav. kom
0.19 KG
51,00 din.
51,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje92508 Kr4g fi 120mm.12x6mm.grif. kom
0.19 KG
55,00 din.
55,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_32509 El1r 120x200mm.12x6mm.rav. kom
0.28 KG
85,00 din.
85,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_332510 El1g 120x200mm.12x6mm.grif. kom
0.28 KG
90,00 din.
90,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_7752511 Kr5r fi 100mm.12x12mm.rav. kom
0.3 KG
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4752512 Kr5g fi 100mm.12x12mm.grif. kom
0.3 KG
65,00 din.
65,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_172513 Kr6r fi 120mm.12x6mm.rav. kom
0.25 KG
85,00 din.
85,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_22514 Kr6g fi 120 12x6mm.grif.raskov kom
0.25 KG
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_77572515 Kr7r fi 135mm.14x14mm.rav. kom
0.59 KG
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_82516 Kr7g fi 135mm.14x14mm.grif. kom
0.59 KG
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_12517 El2r 120x200mm.12x12mm.rav. kom
0.51 KG
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_22518 El2g 120x200mm.12x12mm.grif. kom
0.49 KG
105,00 din.
105,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_742519 Ke8r fi 80mm.12x12mm.rav. kom
0.23 KG
62,00 din.
62,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_422520 Kr8g fi 80mm.12x12mm.grif. kom
0.23 KG
67,00 din.
67,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_112521 Kr9r fi 120mm.15x15 kutija.rav kom
0.2 KG
65,00 din.
65,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_62522 Kr9g fi 120mm.15x15kutija.grif kom
0.2 KG
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1022523 Kr10r fi 120mm.18x18kutija.rav kom
0.28 KG
80,00 din.
80,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_642524 Kr10g fi 120mm.18x18kutija.gri kom
0.28 KG
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1692525 Kr11r fi 150mm.12x6mm.rav. kom
0.23 KG
58,00 din.
58,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje12601 Kr11g fi 150mm.12x6mm.grif. kom
0.23 KG
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4792602 Kr12g fi 110mm. 12x12mm.grif. kom
0.32 KG
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_722603 Kr12r fi 110mm.12x12mm.rav. kom
0.32 KG
68,00 din.
68,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_182604 Kr13g fi 100mm.10x10mm.grif. kom
0.31 KG
55,00 din.
55,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_772605 Kr13r fi 100mm.10x10mm.rav. kom
0.31 KG
50,00 din.
50,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_72606 Kr14r fi 150mm.12x12mm.rav. kom
0.44 KG
80,00 din.
80,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4722607 Kr14g fi 150mm.12x12mm.grif. kom
0.44 KG
83,00 din.
83,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_122608 Ko15r 120x120mm.12x12mm.rav. kom
0.48 KG
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_7412609 Kr15r fi 100mm.14x14mm.rav. kom
0.42 KG
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_892610 Kr15g fi 100mm.14x14mm.grif. kom
0.42 KG
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_7422611 Kr16r fi 120mm.14x14mm.rav. kom
0.47 KG
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_822612 Kr16g fi 120mm.14x14mm.grif. kom
0.47 KG
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje52613 Kr17r fi 120mm.14x6mm.rav kom
0.22 KG
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje42614 Kr17g fi 120mm.14x6mm.grif. kom
0.22 KG
65,00 din.
65,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_12615 Kr18r fi 100mm.14x6mm.rav. kom
0.19 KG
55,00 din.
55,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje62616 Kr18g fi 100mm.14x6mm.grif. kom
0.19 KG
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje922617 Kr 19g fi 110mm 12x6mm grif. kom
0.17 KG
54,00 din.
54,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_262618 El 20g 100x200mm 12x12mm grif. kom
0.6 KG
90,00 din.
90,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_7722619 Kr20r fi 120mm 10x10 rav kom
0.27 KG
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_47212620 Kr20g fi 120mm 10x10 grif. kom
0.27 KG
65,00 din.
65,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1662621 Kr21r fi 110mm 12x6 rav kom
0.18 KG
50,00 din.
50,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_132622 Kr22g fi 110​mm 14x14 grif kom
0.46 KG
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_142623 Kr22r fi 110mm 14x14 rav kom
0.45 KG
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152624 Kr23k fi 100mm,12x12mm kora kom
0.3 KG
65,00 din.
65,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152625 Kr24k fi 110 mm 12x12mm kora kom
0.32 KG
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152626 Kr25k fi 120 mm 12x12mm kora kom
0.33 KG
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152627 Kr26k fi 130mm, 12x12mm kora kom
0.39 KG
75,00 din.
75,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152628 Kr27k fi 150mm 12x12mm kora kom
0.44 KG
83,00 din.
83,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_10292629 Kr28r fi100,15x15rav kom
0.45 KG
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_652630 Kr28g fi100 15x15grif kom
0.45 KG
63,00 din.
63,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_142631 Kr 29r fi 120mm 16x16mm rav kom
0.59 KG
165,00 din.
165,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_142632 Kr 29g fi 120mm 16x16mm grif kom
0.55 KG
170,00 din.
170,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32633 Kr 30g,fi 100mm,12x5mm grif kom
0.14 KG
47,00 din.
47,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32634 Kr 31g,fi 120mm,12x5mm grif kom
0.15 KG
50,00 din.
50,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_772635 Kr 32r fi 110mm,10x10mm rav kom
0.31 KG
55,00 din.
55,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4792636 Kr32g fi 110mm 10x10mm grif kom
0.32 KG
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_192637 Kr 33r fi 80mm 12x6mm rav kom
0.15 KG
43,00 din.
43,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje922638 Kr33g fi 80mm,12x6mm grif kom
0.15 KG
43,00 din.
43,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672639 Kr34z fi 100mm 12x12mm zebra kom
0.34 KG
65,00 din.
65,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672640 Kr35z fi 110mm 12x12mm zebra kom
0.36 KG
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672641 Kr36z fi 120mm 12x12mm zebra kom
0.37 KG
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672642 Kr37z fi 130mm 12x12mm zebra kom
0.43 KG
75,00 din.
75,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672643 Kr38z fi 150mm 12x12mm zebra kom
0.48 KG
83,00 din.
83,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
Ukupna težina0.00 KG
Ukupno bez PDV-a
0,00 din.
PDV (20%)
0,00 din.
Ukupno sa PDV-om :
0,00 din.