Učitavam...
Krugovi i elipse od kovanog gvozdja

KRUGOVI I ELIPSE

Regularna cena sa PDV-om: 1,20 din.
Popust: -1,20 din.

Kovani element koji pored pereca(bubrega) ima izuzetno veliku primenu u izradi kapija od kovanog gvozdja,stepenista od kovanog gvozdja,ograda itd.Zbog velike primene,izradjujemo krugove u razlicitim dimenzijama i od raznih materijala.Neki od standardnih materijala za izradu krugova od kovanog gvozdja su:glatki i grifovani firkant 10x10mm,12x12mm,14x14mm i glatki i grifovani flah 12x6mm...

Izaberite elemente
Element Šifra Naziv DeklaracijaMera Težina Reg.Cena Prodajna Količina Popust Cena sa PDV
KRUGOVI I ELIPSE
krug_352501 Kr1r fi 100mm.12x6mm. Rav. kom
0.15 Kg
50,00 din.
50,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32502 Kr1g fi 100mm.12x6mm.grif. kom
0.15 Kg
54,00 din.
54,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_3812503 Kr2r fi 120mm.12x12mm.rav. kom
0.33 Kg
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_42504 Kr2g fi 120mm.12x12mm.grif. kom
0.33 Kg
102,00 din.
102,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_382505 Kr3r fi 130mm.12x12mm.rav. kom
0.39 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_472506 Kr3g fi 130mm.12x12mm.grif. kom
0.39 Kg
104,00 din.
104,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_162507 Kr4r fi 120mm.12x6mm.rav. kom
0.19 Kg
56,00 din.
56,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje92508 Kr4g fi 120mm.12x6mm.grif. kom
0.19 Kg
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_32509 El1r 120x200mm.12x6mm.rav. kom
0.28 Kg
130,00 din.
130,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_332510 El1g 120x200mm.12x6mm.grif. kom
0.28 Kg
135,00 din.
135,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_38872511 Kr5r fi 100mm.12x12mm.rav. kom
0.3 Kg
93,00 din.
93,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4752512 Kr5g fi 100mm.12x12mm.grif. kom
0.3 Kg
96,00 din.
96,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_372513 Kr6r fi 120mm.12x6mm.rav. kom
0.25 Kg
160,00 din.
160,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_362514 Kr6g fi 120 12x6mm.grif.raskov kom
0.25 Kg
165,00 din.
165,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_3852515 Kr7r fi 135mm.14x14mm.rav. kom
0.59 Kg
141,00 din.
141,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_322516 Kr7g fi 135mm.14x14mm.grif. kom
0.59 Kg
155,00 din.
155,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_32517 El2r 120x200mm.12x12mm.rav. kom
0.51 Kg
165,00 din.
165,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_42518 El2g 120x200mm.12x12mm.grif. kom
0.49 Kg
170,00 din.
170,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_392519 Ke8r fi 80mm.12x12mm.rav. kom
0.23 Kg
90,00 din.
90,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_402520 Kr8g fi 80mm.12x12mm.grif. kom
0.23 Kg
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_112521 Kr9r fi 120mm.15x15 kutija.rav kom
0.2 Kg
97,00 din.
97,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_62522 Kr9g fi 120mm.15x15kutija.grif kom
0.2 Kg
99,00 din.
99,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1922523 Kr39g fi100mm 12x6mm grif. kom
0.18 Kg
142,00 din.
142,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_202524 Kr39r fi100mm 12x6mm rav kom
0.22 Kg
137,00 din.
137,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1692525 Kr11r fi 150mm.12x6mm.rav. kom
0.23 Kg
74,00 din.
74,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje12601 Kr11g fi 150mm.12x6mm.grif. kom
0.23 Kg
77,00 din.
77,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4792602 Kr12g fi 110mm. 12x12mm.grif. kom
0.32 Kg
102,00 din.
102,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_3892603 Kr12r fi 110mm.12x12mm.rav. kom
0.32 Kg
91,00 din.
91,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_222604 Kr13g fi 100mm.10x10mm.grif. kom
0.31 Kg
88,00 din.
88,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_3832605 Kr13r fi 100mm.10x10mm.rav. kom
0.31 Kg
85,00 din.
85,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_232606 Kr14r fi 150mm.12x12mm.rav. kom
0.44 Kg
110,00 din.
110,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_242607 Kr14g fi 150mm.12x12mm.grif. kom
0.44 Kg
115,00 din.
115,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_122608 Ko15r 120x120mm.12x12mm.rav. kom
0.48 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_3862609 Kr15r fi 100mm.14x14mm.rav. kom
0.42 Kg
126,00 din.
126,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_252610 Kr15g fi 100mm.14x14mm.grif. kom
0.42 Kg
126,00 din.
126,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_38562611 Kr16r fi 120mm.14x14mm.rav. kom
0.47 Kg
129,00 din.
129,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_262612 Kr16g fi 120mm.14x14mm.grif. kom
0.47 Kg
133,00 din.
133,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje52613 Kr17r fi 120mm.14x6mm.rav kom
0.22 Kg
77,00 din.
77,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje42614 Kr17g fi 120mm.14x6mm.grif. kom
0.22 Kg
83,00 din.
83,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_12615 Kr18r fi 100mm.14x6mm.rav. kom
0.19 Kg
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje62616 Kr18g fi 100mm.14x6mm.grif. kom
0.19 Kg
77,00 din.
77,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje922617 Kr 19g fi 110mm 12x6mm grif. kom
0.17 Kg
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_52618 El 20g 100x200mm 12x12mm grif. kom
0.6 Kg
160,00 din.
160,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_38322619 Kr20r fi 120mm 10x10 rav kom
0.27 Kg
90,00 din.
90,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_272620 Kr20g fi 120mm 10x10 grif. kom
0.27 Kg
93,00 din.
93,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1662621 Kr21r fi 110mm 12x6 rav kom
0.18 Kg
63,00 din.
63,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_132622 Kr22g fi 110​mm 14x14 grif kom
0.46 Kg
133,00 din.
133,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_38652623 Kr22r fi 110mm 14x14 rav kom
0.45 Kg
127,00 din.
127,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152624 Kr23k fi 100mm,12x12mm kora kom
0.3 Kg
96,00 din.
96,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152625 Kr24k fi 110 mm 12x12mm kora kom
0.32 Kg
102,00 din.
102,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152626 Kr25k fi 120 mm 12x12mm kora kom
0.33 Kg
104,00 din.
104,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152627 Kr26k fi 130mm, 12x12mm kora kom
0.39 Kg
112,00 din.
112,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152628 Kr27k fi 150mm 12x12mm kora kom
0.44 Kg
150,00 din.
150,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_282629 Kr28r fi100,15x15rav kom
0.45 Kg
91,00 din.
91,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_292630 Kr28g fi100 15x15grif kom
0.45 Kg
96,00 din.
96,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_38812631 Kr 29r fi 120mm 16x16mm rav kom
0.59 Kg
210,00 din.
210,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1312632 Kr 29g fi 120mm 16x16mm grif kom
0.55 Kg
225,00 din.
225,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32633 Kr 30g,fi 100mm,12x5mm grif kom
0.14 Kg
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32634 Kr 31g,fi 120mm,12x5mm grif kom
0.15 Kg
67,00 din.
67,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_3882635 Kr 32r fi 110mm,10x10mm rav kom
0.31 Kg
89,00 din.
89,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4792636 Kr32g fi 110mm 10x10mm grif kom
0.32 Kg
92,00 din.
92,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_192637 Kr 33r fi 80mm 12x6mm rav kom
0.15 Kg
62,00 din.
62,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje922638 Kr33g fi 80mm,12x6mm grif kom
0.15 Kg
65,00 din.
65,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_3312639 Kr34z fi 100mm 12x12mm zebra kom
0.34 Kg
99,00 din.
99,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_3392640 Kr35z fi 110mm 12x12mm zebra kom
0.36 Kg
102,00 din.
102,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_33192641 Kr36z fi 120mm 12x12mm zebra kom
0.37 Kg
104,00 din.
104,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_33132642 Kr37z fi 130mm 12x12mm zebra kom
0.43 Kg
112,00 din.
112,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_33182643 Kr38z fi 150mm 12x12mm zebra kom
0.48 Kg
154,00 din.
154,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_12644 El20r 100x200mm 12x12rav kom
0.45 Kg
155,00 din.
155,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_332645 El 21g 100x200mm 12x6mm grif kom
0.28 Kg
130,00 din.
130,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_332646 El 21r 100x200mm 12x6mm rav kom
0.28 Kg
125,00 din.
125,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_192647 kr39r fi 130mm 12x6 rav kom
0.22 Kg
64,00 din.
64,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32648 kr39g fi 130mm 12x6 grif kom
0.2 Kg
68,00 din.
68,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_38812649 kr40r fi 110mm 16x16 rav kom
0.56 Kg
205,00 din.
205,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1312650 kr40g fi 110mm 16x16 grif kom
0.56 Kg
220,00 din.
220,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_38812651 kr41r fi 100mm 16x16 rav kom
0.5 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1312652 kr41g fi 100 mm 16x16 grif kom
0.5 Kg
215,00 din.
215,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_12653 el22r 120x300 mm 12x12 rav kom
0.8 Kg
250,00 din.
250,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_52654 el22g 120x300 mm 12x12 grif kom
0.7 Kg
280,00 din.
280,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_12655 el23r 100x300 mm 12x12 rav kom
0.72 Kg
230,00 din.
230,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_52656 el 23g 100x300 mm 12x12 grif kom
0.7 Kg
250,00 din.
250,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
Ukupna težina0.00 KG
Ukupno bez PDV-a
0,00 din.
PDV (20%)
0,00 din.
Ukupno sa PDV-om :
0,00 din.
Mi koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće (cookies) na našem sajtu. Većina njih je porebna za korišćenje sajta, dok neke koristimo za poboljšanje korisničkog iskustva (Google analitika). Ukoliko ih ne prihvatite, moguće je da sajt neće raditi.