Učitavam...
Krugovi i elipse od kovanog gvozdja

KRUGOVI I ELIPSE

Regularna cena sa PDV-om: 1,20 din.
Popust: -1,20 din.

Kovani element koji pored pereca(bubrega) ima izuzetno veliku primenu u izradi kapija od kovanog gvozdja,stepenista od kovanog gvozdja,ograda itd.Zbog velike primene,izradjujemo krugove u razlicitim dimenzijama i od raznih materijala.Neki od standardnih materijala za izradu krugova od kovanog gvozdja su:glatki i grifovani firkant 10x10mm,12x12mm,14x14mm i glatki i grifovani flah 12x6mm...

Izaberite elemente
Element Šifra Naziv Mera Težina Reg.Cena Prodajna Količina Popust Cena sa PDV
KRUGOVI I ELIPSE
krug_192501 Kr1r fi 100mm.12x6mm. Rav. kom
0.15 Kg
51,00 din.
51,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32502 Kr1g fi 100mm.12x6mm.grif. kom
0.15 Kg
55,00 din.
55,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_77592503 Kr2r fi 120mm.12x12mm.rav. kom
0.33 Kg
88,00 din.
88,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_42504 Kr2g fi 120mm.12x12mm.grif. kom
0.33 Kg
92,00 din.
92,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_732505 Kr3r fi 130mm.12x12mm.rav. kom
0.39 Kg
95,00 din.
95,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_472506 Kr3g fi 130mm.12x12mm.grif. kom
0.39 Kg
99,00 din.
99,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_162507 Kr4r fi 120mm.12x6mm.rav. kom
0.19 Kg
56,00 din.
56,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje92508 Kr4g fi 120mm.12x6mm.grif. kom
0.19 Kg
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_32509 El1r 120x200mm.12x6mm.rav. kom
0.28 Kg
93,00 din.
93,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_332510 El1g 120x200mm.12x6mm.grif. kom
0.28 Kg
99,00 din.
99,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_7752511 Kr5r fi 100mm.12x12mm.rav. kom
0.3 Kg
80,00 din.
80,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4752512 Kr5g fi 100mm.12x12mm.grif. kom
0.3 Kg
85,00 din.
85,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_172513 Kr6r fi 120mm.12x6mm.rav. kom
0.25 Kg
93,00 din.
93,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_22514 Kr6g fi 120 12x6mm.grif.raskov kom
0.25 Kg
104,00 din.
104,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_77572515 Kr7r fi 135mm.14x14mm.rav. kom
0.59 Kg
115,00 din.
115,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_82516 Kr7g fi 135mm.14x14mm.grif. kom
0.59 Kg
121,00 din.
121,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_12517 El2r 120x200mm.12x12mm.rav. kom
0.51 Kg
121,00 din.
121,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_22518 El2g 120x200mm.12x12mm.grif. kom
0.49 Kg
127,00 din.
127,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_742519 Ke8r fi 80mm.12x12mm.rav. kom
0.23 Kg
74,00 din.
74,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_422520 Kr8g fi 80mm.12x12mm.grif. kom
0.23 Kg
81,00 din.
81,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_112521 Kr9r fi 120mm.15x15 kutija.rav kom
0.2 Kg
80,00 din.
80,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_62522 Kr9g fi 120mm.15x15kutija.grif kom
0.2 Kg
85,00 din.
85,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1022523 Kr10r fi 120mm.18x18kutija.rav kom
0.28 Kg
88,00 din.
88,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_642524 Kr10g fi 120mm.18x18kutija.gri kom
0.28 Kg
94,00 din.
94,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1692525 Kr11r fi 150mm.12x6mm.rav. kom
0.23 Kg
63,00 din.
63,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje12601 Kr11g fi 150mm.12x6mm.grif. kom
0.23 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4792602 Kr12g fi 110mm. 12x12mm.grif. kom
0.32 Kg
84,00 din.
84,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_212603 Kr12r fi 110mm.12x12mm.rav. kom
0.32 Kg
82,00 din.
82,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_182604 Kr13g fi 100mm.10x10mm.grif. kom
0.31 Kg
67,00 din.
67,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_2142605 Kr13r fi 100mm.10x10mm.rav. kom
0.31 Kg
71,00 din.
71,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_2172606 Kr14r fi 150mm.12x12mm.rav. kom
0.44 Kg
96,00 din.
96,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4722607 Kr14g fi 150mm.12x12mm.grif. kom
0.44 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_122608 Ko15r 120x120mm.12x12mm.rav. kom
0.48 Kg
121,00 din.
121,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_2132609 Kr15r fi 100mm.14x14mm.rav. kom
0.42 Kg
115,00 din.
115,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_892610 Kr15g fi 100mm.14x14mm.grif. kom
0.42 Kg
115,00 din.
115,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_2112611 Kr16r fi 120mm.14x14mm.rav. kom
0.47 Kg
115,00 din.
115,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_822612 Kr16g fi 120mm.14x14mm.grif. kom
0.47 Kg
121,00 din.
121,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje52613 Kr17r fi 120mm.14x6mm.rav kom
0.22 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje42614 Kr17g fi 120mm.14x6mm.grif. kom
0.22 Kg
71,00 din.
71,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_12615 Kr18r fi 100mm.14x6mm.rav. kom
0.19 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje62616 Kr18g fi 100mm.14x6mm.grif. kom
0.19 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje922617 Kr 19g fi 110mm 12x6mm grif. kom
0.17 Kg
59,00 din.
59,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_262618 El 20g 100x200mm 12x12mm grif. kom
0.6 Kg
108,00 din.
108,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_21742619 Kr20r fi 120mm 10x10 rav kom
0.27 Kg
72,00 din.
72,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_47212620 Kr20g fi 120mm 10x10 grif. kom
0.27 Kg
79,00 din.
79,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1662621 Kr21r fi 110mm 12x6 rav kom
0.18 Kg
55,00 din.
55,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_132622 Kr22g fi 110​mm 14x14 grif kom
0.46 Kg
121,00 din.
121,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_142623 Kr22r fi 110mm 14x14 rav kom
0.45 Kg
115,00 din.
115,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152624 Kr23k fi 100mm,12x12mm kora kom
0.3 Kg
79,00 din.
79,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152625 Kr24k fi 110 mm 12x12mm kora kom
0.32 Kg
84,00 din.
84,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152626 Kr25k fi 120 mm 12x12mm kora kom
0.33 Kg
84,00 din.
84,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152627 Kr26k fi 130mm, 12x12mm kora kom
0.39 Kg
91,00 din.
91,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_152628 Kr27k fi 150mm 12x12mm kora kom
0.44 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_10292629 Kr28r fi100,15x15rav kom
0.45 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_652630 Kr28g fi100 15x15grif kom
0.45 Kg
69,00 din.
69,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_142631 Kr 29r fi 120mm 16x16mm rav kom
0.59 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_142632 Kr 29g fi 120mm 16x16mm grif kom
0.55 Kg
205,00 din.
205,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32633 Kr 30g,fi 100mm,12x5mm grif kom
0.14 Kg
56,67 din.
56,67 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje32634 Kr 31g,fi 120mm,12x5mm grif kom
0.15 Kg
61,11 din.
61,11 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_772635 Kr 32r fi 110mm,10x10mm rav kom
0.31 Kg
67,00 din.
67,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_4792636 Kr32g fi 110mm 10x10mm grif kom
0.32 Kg
72,00 din.
72,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_192637 Kr 33r fi 80mm 12x6mm rav kom
0.15 Kg
47,00 din.
47,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krugovi_kovano_gvozdje922638 Kr33g fi 80mm,12x6mm grif kom
0.15 Kg
47,00 din.
47,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672639 Kr34z fi 100mm 12x12mm zebra kom
0.34 Kg
79,00 din.
79,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672640 Kr35z fi 110mm 12x12mm zebra kom
0.36 Kg
84,00 din.
84,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672641 Kr36z fi 120mm 12x12mm zebra kom
0.37 Kg
84,00 din.
84,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672642 Kr37z fi 130mm 12x12mm zebra kom
0.43 Kg
91,00 din.
91,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1672643 Kr38z fi 150mm 12x12mm zebra kom
0.48 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
elipsa_12644 El20r 100x200mm 12x12rav kom
0.45 Kg
103,00 din.
103,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_332645 El 21g 100x200mm 12x6mm grif kom
0.28 Kg
88,00 din.
88,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_332646 El 21r 100x200mm 12x6mm rav kom
0.28 Kg
88,00 din.
88,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_1922647 Kr39g fi100mm 12x6mm grif. kom
0.18 Kg
85,00 din.
85,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
krug_202648 Kr39r fi100mm 12x6mm rav kom
0.22 Kg
80,00 din.
80,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
Ukupna težina0.00 KG
Ukupno bez PDV-a
0,00 din.
PDV (20%)
0,00 din.
Ukupno sa PDV-om :
0,00 din.
Mi koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće (cookies) na našem sajtu. Većina njih je porebna za korišćenje sajta, dok neke koristimo za poboljšanje korisničkog iskustva (Google analitika). Ukoliko ih ne prihvatite, moguće je da sajt neće raditi.