Učitavam...
Cvetovi i listovi od kovanog gvozdja

CVETOVI I LISTOVI

Regularna cena sa PDV-om: 1,20 din.
Popust: -1,20 din.

Estetski detalj koji znacajno utice na izgled proizvoda u kome se prilikom izrade koristi.Danas imaju sve vecu primenu i zato ih imamo u sirokom asortimanu koji se stalno povecava.Izradjeni su od lima debljine 2mm,3mm,4mm,5mm, u zavisnosti od oblika i dimenzije.Izradjuju se u varijanti levog i desnog kako bi proizvod dobio autenticni izgled.

Izaberite elemente
Element Šifra Naziv DeklaracijaMera Težina Reg.Cena Prodajna Količina Popust Cena sa PDV
CVETOVI I LISTOVI
kovano_gvozdje_listovii_121301 List 1/L 40x115mm lim 2mm kom
0.04 Kg
25,00 din.
25,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_111302 List 1/D. 40x115mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
25,00 din.
25,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_41303 List 2/L. 72x60mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
25,00 din.
25,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_171304 List 2/D. 72x60mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
25,00 din.
25,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_131305 List 3/L .53x90mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
27,00 din.
27,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_141306 List 3/D. 53x90mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
27,00 din.
27,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_181307 List 4/L .215x175mm.lim 2mm kom
0.27 Kg
300,00 din.
300,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_191308 List 4/D. 215x175mm.lim 2mm kom
0.27 Kg
300,00 din.
300,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_121309 List 5/L. 100x120mm. Liveni 3mm kom
0.16 Kg
130,00 din.
130,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_131310 List 5/D. 100x120mm. Liveni 3mm kom
0.16 Kg
130,00 din.
130,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_141311 List 6/L. 150x130mm. Liveni 4mm kom
0.2 Kg
130,00 din.
130,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_151312 List 6/D. 150x130mm. Liveni 4mm kom
0.2 Kg
130,00 din.
130,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_251313 List 7.55x235mm.lim 2.5mm kom
0.13 Kg
114,00 din.
114,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_61314 List 8/L. 40x115mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
30,00 din.
30,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_71315 List 8/D. 40x115mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
30,00 din.
30,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_301316 Cvet 1. fi 120 mm .lim 2mm kom
0.17 Kg
120,00 din.
120,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_321317 Cvet 2. fi 93 mm .lim 2mm kom
0.07 Kg
72,00 din.
72,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_311318 Cvet 3 fi 68 mm lim 0.8mm kom
0.02 Kg
30,00 din.
30,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_11319 Cvet 4. fi 95.lim 2mm kom
0.08 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_271320 Cvet 5. fi 95.lim 2mm kom
0.07 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_281321 Cvet 6. fi 60.lim 2mm kom
0.04 Kg
36,00 din.
36,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_31322 List 9/L. 175x295mm.lim 2mm kom
0.35 Kg
300,00 din.
300,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_41323 List 9/D. 175x295mm.lim 2mm kom
0.35 Kg
300,00 din.
300,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_111324 Cvet 7. fi 60 .lim 2mm kom
0.03 Kg
36,00 din.
36,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_21325 Cvet 8. 130x140.lim 2mm kom
0.18 Kg
170,00 din.
170,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_121401 Cvet 9 .72x99mm .baza fi 15 kom
0.26 Kg
120,00 din.
120,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
ruza_11402 Ruza. fi 60mm.lim 0.5mm kom
0.09 Kg
400,00 din.
400,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_201403 List 10/L. 80x85mm.lim 2mm kom
0.05 Kg
36,00 din.
36,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_191404 List 10/D. 80x85mm.lim 2mm kom
0.05 Kg
36,00 din.
36,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_71405 Cvet 10/L. 164x130mm.lim 2mm kom
0.14 Kg
125,00 din.
125,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_721406 Cvet 10/D.164x130mm.lim 2mm kom
0.14 Kg
125,00 din.
125,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_11407 List 11. 70x35mm.lim 1mm kom
0.01 Kg
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_81408 List 12. 85x45mm.lim 1mm kom
0.02 Kg
85,00 din.
85,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_31409 Cvet 11. 110x32mm.baza fi 12 kom
0.4 Kg
280,00 din.
280,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_41410 Cvet 12. 75x115mm.lim 3mm kom
0.06 Kg
55,00 din.
55,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_cvetovi1411 List 13. 30x55mm.lim 1mm kom
0.01 Kg
39,00 din.
39,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_cvetovi_31412 List 14.80x80mm.lim 1mm kom
0.02 Kg
43,00 din.
43,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_cvetovi_41413 List 15.110x110mm.lim 1mm kom
0.05 Kg
67,00 din.
67,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_101414 List 16. 65x90mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
30,00 din.
30,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_91415 List 17. 65x90mm.lim 2mm kom
0.04 Kg
30,00 din.
30,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_291416 Cvet 13. fi 70mm.lim 1mm kom
0.03 Kg
47,00 din.
47,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_131417 List 18/L. 95x200mm.lim 2mm kom
0.15 Kg
105,00 din.
105,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_141418 List 18/D.95x200mm.lim 2mm kom
0.15 Kg
105,00 din.
105,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_51419 List 19/L 95x110mm lim 2mm kom
0.08 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_61420 List 19/D 95x110mm lim 2mm kom
0.08 Kg
66,00 din.
66,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_151421 List 20/L 230x85mm lim 2mm kom
0.13 Kg
130,00 din.
130,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_161422 List 20/D 230x85mm lim 2mm kom
0.13 Kg
130,00 din.
130,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_51423 List 21/L 180x150mm lim 2mm kom
0.12 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_61424 Ltst 21/D 180x150mm lim 2mm kom
0.12 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_281425 Cvet 14 fi 118mm kom
0.18 Kg
300,00 din.
300,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_91426 List 22/L 230x135mm kom
0.2 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_101427 List 22/D 230x135mm kom
0.2 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_51428 List 23 100x60mm lim 2mm kom
0.05 Kg
75,00 din.
75,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_181429 List 24/L 186x170mm lim 2mm kom
0.21 Kg
300,00 din.
300,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_191430 List 24/D 185x170mm lim 2mm kom
0.21 Kg
300,00 din.
300,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_201431 List 25/L 90x60mm lim 2mm kom
0.04 Kg
25,00 din.
25,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_211432 List 25/D 90x60mm lim 2mm kom
0.04 Kg
25,00 din.
25,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_231433 Cvet 15 41 x 41mm 0.8 mm kom
0.01 Kg
15,00 din.
15,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_311434 Cvet 16 fi 70mm kom
0.1 Kg
120,00 din.
120,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_71435 List 26 ,75x75mm,lim 2mm kom
0.06 Kg
41,00 din.
41,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_81436 List 27, 95x90mm,lim 2mm kom
0.09 Kg
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_91437 List 28,130x120mm,lim 2mm kom
0.15 Kg
80,00 din.
80,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_291438 Cvet 29, fi 95mm kom
0.12 Kg
220,00 din.
220,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_101439 List 29 50x76mm,lim 3mm kom
0.03 Kg
60,00 din.
60,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_261440 Cvet 17- fi115mm - 2mm kom
0.01 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_301441 Cvet 18 fi 80mm,8mm kom
0.12 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_261442 Cvet 19 fi 85mm 2mm kom
0.07 Kg
80,00 din.
80,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_111443 List 30/L 140x240mm 2mm kom
0.18 Kg
170,00 din.
170,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_111444 List 30/D 140x240mm 2mm kom
0.18 Kg
170,00 din.
170,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_161445 List 31,35x100mm.lim 0,8mm kom
0.02 Kg
40,00 din.
40,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_171446 List 32,65x113mm,lim 2mm kom
0.09 Kg
100,00 din.
100,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_261447 List 39/L. 30x90mm. lim 2mm kom
0.02 Kg
70,00 din.
70,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_321448 List34. 50x275mm. Lim 4mm. kom
0.28 Kg
200,00 din.
200,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_271448 List 39/D. 30x90mm. lim 2mm kom
0.02 Kg
190,00 din.
190,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_331449 List 35. 85x125mm. Liv 3mm. kom
0.2 Kg
108,00 din.
108,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_2411450 List 36. 115x155mm. Liv 3mm. kom
0.31 Kg
250,00 din.
250,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_3391451 List 37. 80x85mm. Liv 3mm. kom
0.11 Kg
120,00 din.
120,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_221452 List 38/L. 90x190mm. Lim 2mm. kom
0.12 Kg
135,00 din.
135,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
list_231453 List 38/D. 90x190mm. Lim 2mm. kom
0.12 Kg
135,00 din.
135,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
cvet_341454 Cvet 20 105x135mm kom
0.23 Kg
255,00 din.
255,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_121455 List 39/L , 30x90mm, lim 2mm kom
0.02 Kg
23,00 din.
23,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
kovano_gvozdje_listovii_111456 List 39/D , 30x90mm, lim 2mm kom
0.02 Kg
23,00 din.
23,00 din.
0,00 din.
0,00 din.
Ukupna težina0.00 KG
Ukupno bez PDV-a
0,00 din.
PDV (20%)
0,00 din.
Ukupno sa PDV-om :
0,00 din.
Mi koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće (cookies) na našem sajtu. Većina njih je porebna za korišćenje sajta, dok neke koristimo za poboljšanje korisničkog iskustva (Google analitika). Ukoliko ih ne prihvatite, moguće je da sajt neće raditi.